רובינשטיין על הפארק
שוכרים דירה מבעל הבית המושלם!
• קומפלקס מגורים חדש ואיכותי בסמוך לפארק רעננה ופרדסים ירוקים
• שוכרים דירה חדשה ומרווחת, עם מפרט טכני עשיר
• ככל שתשכרו את הדירה לטווח ארוך יותר, תיהנו משכר דירה שיורד ויורד

מהיום, לא "קונים" הבטחות ללא כיסוי מבעל הבית שלכם. שוכרים ישירות מרובינשטיין!
לפרטים נוספים
המועדון אינו צד להסכם שייחתם בין הרוכש לחברה הקבלנית. המועדון לא ילווה את תהליך הרכישה והאכלוס, וכל זכויותיו של הרוכש יהיו כלפי החברה הקבלנית בלבד. על כל רוכש חלה האחריות לבדיקת הנכס, הסכם הרכישה, המפרט הטכני והנספחים. מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם ההתקשרות בהסכם. אין באמור בפרסום זה משום המלצה לרכישת דירה בפרויקט - ההתקשרות בהסכם מכר עם החברה הקבלנית ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הרוכש. התמונות להמחשה בלבד.